Chúng ta vẫn thường dựa vào tính cách, lời ăn tiếng nói để suy đoán vận mệnh của một người. Tuy nhiên, các nhà nhân tướng học thường nhìn vào đặc đi…