Những cuộc vui diễn ra trong sự nhấp nháy của những ánh đèn mờ các thành viên đều che mặt nhưng không bao giờ được làm chuyện ấy .  Thác loạ…