Tiểu Quân là cô gái có nhan sắc, 26 tuổi, sống tại Thương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) sau khi tử vong cha mẹ Tiểu Quân yêu cầu cảnh sát điều tr…