Sau rất nhiều lời khen, vô số cư dân mạng xứ chùa Vàng lại đang tỏ ra hết sức phẫn nộ và chỉ trích gay gắt việc cô gái học đến thạc sĩ nhưng lại diệ…