Không cần dùng đến thuốc kích thích tăng size vòng 1 cấp tốc chứa nhiều rủi ro, bạn chỉ cần uống 1 ly nước theo công thức dưới đây mỗi ngày, sau 4 t…