"Sau 3 tháng dùng 'nước chân gà', vòng 1 của tôi biến chuyển từ 83cm lên 89cm, đo nới lỏng 1 tí thì 90cm. Ông xã thì khỏi phải nói, mê …