Yêu một người đàn ông có vợ giống như tự lấy dao kề cổ, tiến thêm một bước sẽ mất mạng nhưng chẳng muốn thụt lùi về phía sau. Yêu một người đà…
Tôi cười mà lại như muốn khóc, bàn tay vẫn chỉ có thể miết nhẹ trên chiếc nhẫn cưới của anh. Phải, tôi không đủ sức, cả đời cũng không đủ sức. Vì đế…