Tại TP HCM có rất nhiều cửa hàng mang thương hiệu royaltea. Tuy nhiên, mỗi cửa hàng lại mang một “dáng vẻ” khác nhau về cách thiết kế, bài trí. Điều…