Bắt bạn gái xóa bài đăng bóc phốt mình vì lý do chia tay rất hãm, chàng trai lại lôi ra một lô xích xông những nguyên do khác cũng ‘chối tỉ’ không k…