HĐXX nhận định nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng với Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và hàng hải q…