Sử dụng clip về bệnh đau dạ dày của một đơn vị khác sau đó đóng logo cùng với thông tin về sản phẩm VITOS đã khiến cho nhiều khách hàng nhầm lẫn về …