Khoảng 23 giờ ngày 15/4 theo giờ Việt Nam, phiên luận tội đối với Minh Béo đã được diễn ra ở văn phòng CJ-1 Central Jail (Santa Ana) tại nhà tù Theo…