Mới đây, nghệ sĩ Giovanni Zitro (Colombia) đã thực hiện những tác phẩm boby painting chào mừng World Cup 2018 cực ‘hot’. 32 trang phục thi đấu…