Quen biết và chơi thân thiết với nhau gần 20 năm có thể nói còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt .Dù đau đớn khi bắt quả tang chồng và em gái qua …