Đàn ông ngoại tình, đàn bà hãy biến yêu thương thành khinh thường, hãy khiến đàn ông hiểu rằng họ xứng đáng bị ‘đá phăng’ ra khỏi đời bạn. K…