Cụ thể 3 loại mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi là: Cream new white tobe effective after 5 days; Cream Victory tobe effective after 5 days và kem tàn n…