3 ngày đẹp nhất trong tháng 12 âm để cúng ông Táo 23 tháng Chạp tết Mậu Tuất 2018 : Năm Đinh Dậu nên làm lễ cúng Táo Quân ngày nào tốt nhất? Nên làm…
Các nghi lễ cúng ông Táo chuẩn nhất theo phong tục truyền thống :Theo tục xưa, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, người Việt lại sắp mâm lễ…