Cục An toàn thực phẩm vừa có thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với một lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU. Trong thông báo mới …