Một nữ giáo viên đã bị phụ huynh tố cáo có những hành vi không đúng đắn với con trai mình và sẽ phải đối mặt với án tù 40 năm. Giáo viên Yassa…