Ông bà ta vẫn thường nói "Yêu nhau yêu cả đường đi .Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" quả thật nó không sai tí nào một khi đã yêu nhau th…