Gã đàn ông đang tiểu bậy trong thang máy thì có thanh niên áo đỏ bước vào. Thấy vậy, người phụ nữ đi cùng liền che chắn cho ông ta khiến cộng đồng m…