Showbiz Hàn Quốc nơi tồn tại nhiều khó khăn lẫn khắc nghiệt đặc biệt là những cô gái chân ướt chân ráo vào nghề để có được chổ đứng phải đánh đổi nh…