Cuối năm 2011, một đoạn clip sex được tung lên mạng với tiêu đề: Phim sex của nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Đoạn clip kéo dài hơn 3 phút, trong đó là hình ả…