Sắp đến Tết Nguyên Đán, chị Mai Anh đã lên kế hoạch cân đối chi tiêu để sao cho tiết kiệm một cách hợp lý. Kế hoạch chi tiêu Tết 2018 chỉ 4 tr…