Cùng là đàn bà, sao các chị ác miệng thế? Bỉ bôi một người làm mẹ đang trải qua sự đau đớn tột cùng, cười nhạo một người chồng vượt qua cả mặc cảm đ…