Chiều cao của mỗi người phát triển tùy thuộc vào giai đoạn khác nhau. Vì thế, từng giai đoạn lại có cách tăng chiều cao để phù hợp hơn. Giai…
Việc áp dụng các bài tập yoga là phương pháp hiệu quả vừa tốt cho sức khỏe lại có thể giúp người qua độ tuổi dậy thì cải thiện chiều cao như ý. …
Surya Namaskar là bài tập Yoga đơn giản những có tác dụng kỳ diệu nếu được tập luyện hàng ngày vào buổi sáng. Có tên là "Chào mặt trời", S…