Cấy tóc là phương pháp được ưu chuộng với những ai không may mắn khi tóc thưa hay hói, nghe thì đơn giản nhưng quy trình thực hiện lại rắc rối hơn n…