Nói tới cách tránh thai không ít chị em phụ nữ nghỉ ngay đến "3 con sói" hay thuốc tránh thai.Tuy nhiên, hai biện pháp này hoặc là ảnh hư…