THẨM DU là cách nói ngược về việc thủ dâm trên thực tế khi phụ nữ thủ dâm hay gọi là tự sướng sẽ dẫn tới những điều khiến chị em không thể nào mà ng…