Hướng dẫn chi tiết cách xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Hợi : Trong dịp Tết Nguyên Đán, phong tục xông nhà, xông đất, có nơi gọi là đạp …
Hướng dẫn chi tiết cách xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Tuất : Trong dịp Tết Nguyên Đán thì một trong những phong tục quan trọng nhất ch…
Hướng dẫn chi tiết cách xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Dậu : Theo phong tục cổ truyền Tết Nguyên Đán bắt đầu từ giao thừa. Sáng mùng mộ…
Hướng dẫn chi tiết cách xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Thân :Theo truyền thống, xông đất là việc chủ nhà sẽ chọn một người làm “nghi lễ…
Hướng dẫn chi tiết cách xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Mùi : Xem tuổi xông nhà 2018 cho gia chủ tuổi Mùi là chọn người có Thiên can, Đị…