Viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn của công ty TNHH VN Pharco sản xuất vừa bị Bộ Y tế thu hồi do chưa có giấy cấp phép lưu hành. Viên đặt âm đạo Khang…