Fan phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa 3 thực tập sinh giữ vị trí #2 visual trong mỗi mùa Bên cạnh bảng xếp hạng vòng loại đầu tiên, tập 5 …
“Produce 48” một trong những show đang mong đợi nhất trong mùa hè 2018 này !  Được xem là chương trình thực tế sống còn nóng nhất mùa hè này, Pr…