Kim Min Hee một ngôi sao hạng A đang đứng trên đỉnh vinh quang của làn giải trí Hàn Quốc để rồi rơi xuống vực thẳm của sự ghẻ lạnh củng chỉ vỉ một l…