Thả thính là một cụm từ rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay có thể nói lướt facebook đâu đâu củng thấy thính vậy bạn thực sự biết được ý nghĩa của …