Các nghi lễ cúng ông Táo chuẩn nhất theo phong tục truyền thống :Theo tục xưa, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, người Việt lại sắp mâm lễ…