-->
Hiển thị các bài đăng có nhãn đàn bà ngoại tình

Nhiều đàn bà thật lạ, cứ thích lao vào cướp chồng thiên hạ để rước lấy 3 nỗi nhục này

Đàn ông trên đời này thừa mứa ra đấy, ấy vậy mà không ít đàn bà lại cứ thích cướp chồng người, cứ thích tự biến mình thành kẻ thứ ba bị thiên hạ khinh miệt… Đàn bà cướp chồng thiên hạ, chấp nhận…

Đàn bà ah ! Đã một lần ngoại tình, cả đời không phủi sạch khinh khi

Đàn ông ngoại tình, ăn nằm cùng người đàn bà khác đa phần là vì khoái cảm thể xác. Còn đàn bà, một khi trong lòng tan nát, đổ vỡ với chồng mới nghĩ đến chuyện tìm một bờ vai khác để tựa nương. Đàn ô…