-->
Hiển thị các bài đăng có nhãn đàn bà lăng loàn

Đàn bà ah ! Đã một lần ngoại tình, cả đời không phủi sạch khinh khi

Đàn ông ngoại tình, ăn nằm cùng người đàn bà khác đa phần là vì khoái cảm thể xác. Còn đàn bà, một khi trong lòng tan nát, đổ vỡ với chồng mới nghĩ đến chuyện tìm một bờ vai khác để tựa nương. Đàn ô…