Trend baophunu.info

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn đàn bàHiển thị tất cả
Đàn bà một đời chồng, cứ phải kiêu hãnh thì mới sang!
Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết
Đàn bà lấy chồng rồi sẽ nhận được gì - Câu trả lời khiến người vợ nào cũng nước mắt tuôn rơi
Phụ nữ ah ! lấy chồng phải học được hai chữ CHỌN và CHỊU