Chị hay nói với tôi, đàn bà một đời chồng thì phải kiêu hãnh mới sang. Giẫm đạp lên đau thương mà sống tiếp, có nuốt nước mắt vào trong cũng phải tì…
Tôi hay nói với mấy ông bạn rằng, đùa với ai thì đùa, đừng đùa với vợ. Các ông khi ấy nhiều người cười ha hả, nói một câu, đàn bà thì có gì mà sợ. T…
Vậy thì rốt cuộc hôn nhân cho đàn bà được những gì, cộng lại hàng dài mỏi mệt hay là trừ hoài những niềm vui? Khoan nói về chính mình, thôi …
Đàn bà lấy chồng phải học được hai chữ chọn và chịu. Chọn rồi thì phải chịu, chịu không nổi thì nhất định phải chọn lại. Đàn bà hơn nhau không phải …