-->
Hiển thị các bài đăng có nhãn đàn ông lâu không quan hệ có sao không

Giữa đàn ông và phụ nữ ai có thể nhịn SEX lâu hơn ? (và tác hại)

Nhu cầu về tình dục của đàn ông liệu có cao hơn của phụ nữ không vẫn là câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu; nhưng, nếu nói về khả năng nhịn sex, chắc chắn nam giới sẽ thua các chị em. Câu h…