Cư dân mạng phát hoảng trước phong cách thời gian đi chùa "mặc như không mặc" của hội chị em thích khoe da thịt.  Dù một số đền ch…