Trong lòng tôi trào lên sự hối hận. Suýt chút nữa vì một cơn say nắng mà tôi đánh mất người đàn ông tốt luôn bên cạnh mình. Dù chồng không quá ngọt …